سالن چاپار

نگارخانه ی چاپار در طبقه ی سوم بال مرکزی موزه ارتباطات قرار دارد .

قوس های جناغی برگرفته از معماری اصیل ایرانی – اسلامی ، سقف های بلند و پر نور ، پنجره های رنگی سنتی ، همگی به خودی خود نگاه هر رهگذری را به خود جذب می کند . اما برای اولین بار در تاریخ ساختمان از سال 1394 هجری شمسی این بخش ساختمان موزه برای عموم قابل بازدید و بعنوان گالری دائم موزه تعریف کاربری شد .
تذهیب ، خطاطی ، سیاه قلم ، چوبسوز از تکنیک های به کار رفته در آثار هنرمندان ، در این سالن است .