سالن های برگزاری مراسم

سالن های برگزاری مراسم موزه ارتباطات با توجه به ظرفیت های هنری و جایگاه وزین خود ، میزبان بسیاری از مراسم ها و نشست ها و چهره های شناخته شده ی ایرانی و بین المللی بوده است . هنرمندان به نامی نیز نمایشگاه های موقت خود را در آن به نمایش عموم گذارده اند .