سالن لمینیت تمبر

در سالن همکف بال مرکزی موزه ارتباطات ، تعدادی از لمینیت های تمبر رونمایی شده برای علاقمندان در معرض نمایش قرار گرفته است .
برای علاقمندان این حوزه قابل توضیح است که تمبرهای یادبود در مراسمی با حضور مسئولین و نماینده های مربوطه به موضوع تمبر ، رونمایی می شود و حضار به رسم یادبود امضا و نشانی بر روی آن به یادگار می گذارند و سپس آن را لمینیت کرده و به جهت اهمیت تاریخی آن محفوظ میدارند .